O autoru

Sandra Pekić rođena je 1974. godine u Beogradu, gde i danas živi.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Posle više od 20 godina rada u medijima, novinarstvo je zamenila odnosima sa javnošću i marketingom.

Autorka je tri romana: „Iz senke“, „Oltar otadžbine“ i „Kivan“.

Snimak gostovanja na Radiju 202